Fortsätt till huvudinnehållet

Parkeringshubb

Centraliserad styrning av var parkeringsdatat lagras via API-baserad lösning.

Parkeringshubb backoffice

Äg er egen parkeringsdata

För er som vill äga er egen parkeringsdata såsom parkeringsplatser, priser, beläggningsstatistik och kundinformation om era parkörer erbjuder vi en API-baserad parkeringshubb – en centraliserad lagringsplats dit alla era biljettutfärdare och tillståndsgivare skickar sina aktiva biljetter och tillstånd allt eftersom de skapas.

Hubben har ett molnbaserat backoffice, ett administrationssystem, dit ni som parkeringsbolag eller parkeringsövervakare kan logga in för att hantera och redigera era parkeringsplatsers inställningar samt analysera och ta ut statistik för vilka parkeringsplatser som har vilken beläggning. Därigenom får ni ett bra verktyg för er parkeringsplanering.

Givetvis blir verktyget ännu mer kraftfullt om ni kombinerar hubben med er egen white-label-app för full kontroll även på intäkterna och möjligheter att äga kommunikationen med era parkörer.

Kontakta oss på Parkera i Sverige

För mer detaljer rekommenderar vi att ni hör av er så bokar vi ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov.

Kontakta oss