Fortsätt till huvudinnehållet

Parkeringshubb lanserad i Gävle och Falun

app och parkeringshubb beläggning

Parkeringsdata såsom parkeringsplatser och intäkter från den egna appen har alltid samlats i egna databaser för våra kunder, men nu erbjuds också en API-baserad hubb-lösning för tredjeparts-operatörer vilket gör att ett mer komplett upplägg är skapat där exempelvis biljettautomaters, SMS, och andra parkeringsappar skickar sina parkeringstillstånd och parkeringsbiljetter till. Detta gör att vi kan förbättra beläggnings-datat för bättre beläggningsstatistik vilket är något många kommunder och kommunala parkeringsbolag efterfrågar i sin mer strategiska parkeringsplanering.

I Gävle och Falun har integrationer gjorts mot Parkster, Mobill, eParkera, Flowbird, AIMO och Easypark.

Läs mer om parkeringshubben här!